Utleie av kontorlokaler

Ledige kontorlokaler


 • Møterom/Spiserom
 • Trapp fra 1. til 2. etasje
 • Kontor, 1.etasje utsikt mot vest
 • Hjørnekontor, 2.etasje med utsikt mot travbanen
 • Trapp fra 2. etasje
 • Kontor
 • Datarom/Arkivrom
 • Hjørnekontor 2.etasje
 • Fasade mot vest
 • 1.etasje
 • Hjørnekontor 1.etasje
 • Kontor 1.etasje
 • Kontor 1.etasje
 • Kontor 1.etasje
 • Hjørnekontor 1.etasje
 • Møterom/Spiserom med kjøkken
 • 1.etasje
 • Kontor 2.etasje
 • Kontor 2.etasje
 • Hjørnekontor 2.etasje

Vi har ledig 345m² kontorlokaler i Nøsensenteret.

1.etasje:
 • 8 kontorer
 • Spiserom/møterom
 • fellesareal
2.etasje
 • Resepsjon
 • 5 kontorer
 • Arkivrom/datarom
Lyse og trivelig lokaler til gunstig leiepris:

kr. 580,- m²/år.


Ta kontakt med Per eller Eivind på telefon 72 46 65 00 eller på per@noesen.no eller eivind@noesen.no.