Vannpumpe

Hondas store spekter av pumper er basert på Hondas fantastiske motorteknologi og en kontinuerlig produktutvikling. Pumpene dekker alle områder fra tungt entreprenørarbeid til brannslukking, vanning og pumping i fritidsøyemed. Aluminiumskvaliteten er sjøvannsbestandig, som gjør at pumpene også benyttes av sjøredningstjeneste og fiskeoppdrett.

Honda WX 10

Bensindrevet vannpumpe
Kraftig og effektiv med høy pålitelighet. Enkel å starte under alle forhold med automatisk dekompresjon for å redusere kraften som trengs for å starte pumpen. For hobby og proff, til lensing, vanning og vasking eller vannforsyning på hytta.

BEWX10Kr. 5 990,00Informasjon


Honda WB 20 XT

Bensindrevet vannpumpe
Kraftig og effektiv med høy pålitelighet. Enkel å starte under alle forhold med automatisk dekompresjon for å redusere kraften som trengs for å starte pumpen. Overlegen holdbarhet for lang tids bruk, selv ved pumping av slam og partikler.

BEWB20XTKr. 6 900,00Informasjon


Honda WT 30 X

Bensindrevet vannpumpe
Slampumper med virvelhjul og ekstra kraftig pumpehus. Tar partikler opp til 28 mm. Lokk for rengjøring og service.

BEWT30XKr. 20 900,00Informasjon