På lager

LODDETRÅD SN60PB39CU1 EL 0,5MM

10000404

339,-

Loddetråd Meltolit Sn60Pb39Cu1 ”EL”

Halogenfri loddetråd (no-clean) med få restprodukter som er spesielt beregnet for kravene innen elektronikkproduksjon. Flussmiddel med høy varmebestandighet som ikke spruter ved flytelodding. De lyse og solide flussmiddelrestene er verken korrosive eller elektrisk førende, som gjør at de ikke trenger å tas bort fra loddefugen. Type flussmiddel: ROL0, F-SW32 3.5 % Smelteintervall: 183–190 °C. Inneholder bly.

H360FD Kan skade fertiliteten. Kan skade det ufødte barnet. H362 Kan skade spedbarn som ammes. H372 Forårsaker organskader ved lang eller gjentatt eksponering. Salg, yrkesmessig overlatelse og privat bruk av spesielt farlige kjemiske produkter krever godkjenning. Får kun selges til yrkesmessig bruk

Les sikkerhetsdatablad før bruk.

Sikkerhetsdatablad

Spesifikasjoner

Fraktvekt 0,123 kg
Merke

Meltolit

Lengde

62 mm

LODDETRÅD SN60PB39CU1 EL 0,5MM
339,-