På lager

REVIRA HJORTEVILT 2L AVSKREKKINGSMIDDEL

STE700

395,-

AVSKREKKINGSMIDDEL REVIRA MOT HJORTEVILT

Hus- og hytteeiere har lenge søkt etter et virksomt middel for å holde hjort- og rådyr unna områder de er uønsket på.

Revira granulat består av brente leirkuler (leca). Gjennom en spesiell teknikk utløser granulatet en fysikalsk funksjon som har vist seg meget virksom som avskrekking. Revira er et nyere produkt vi har fått gode tilbakemelding på, men vi gjør oppmerksom på at vi må ha mellom 2-3 års erfaring for å ta en effektvurdering av produktet. Og det foreligger ikke uavhengig vitenskapelig dokumentasjon på effekten. Prinsippet er at de ville dyrene skal møte signalene i god tid før de når fram til området de ønsker å beite på. Derfor skal spredningen gjøres ca 3-15 meter fra kanten av området som skal beskyttes.

Granulatet spredes jevnt, ca 20-30 kuler pr. m2 og i ca 2 meters bredde. Spre granulatet som om man sår for hånd. Overdoser ikke. Etterlat ingen hull i gjerdet/sperrebelte. 1 pakke rekker til ca. 125 meter med “gjerde”.

I plantefelt: I tillegg til gjerdet, beskrevet ovenfor, legg også en diagonal i 2 meters bredde gjennom plantefeltet, for å forsterke beskyttelsen.

Veier og viltulykker: Brukes der dyrene beiter langs vegen eller krysser vegen på strekninger med dårlig sikt og der viltpåkjørsler er vanlig. Lag et gjerde på ca 2 meters bredde, 5-20 meter fra vegkanten, på begge sider av vegen. Lag åpninger på plasser med god sikt.

Teknikken er beregnet å fungere på dyr under normalt næringssøk. Jagede dyr under brunstperiode eller ved jakt er naturligvis vanskeligere å påvirke med “myke” metoder. Teknikken har dog vist seg å ha en meget god avskrekknings-effekt med korrekt bruk. I Tyskland har man for eksempel konstantert over 95% forbedret sikkerhet ved bruk langs veier, mot viltulykker.

Middelet trenger fukt for å sette i gang prosessen med avskrekking, og det er bra om det kommer regn eller snø etter at Revira er lagt ut. Virkningen begynner 3-5 dager etter at det er lagt ut. Revira er beregnet for bruk under normale omstandigheter. For jagede dyr under brunst eller i jaktperioder vil ikke produktet ha virkning. Effekten varer fra 3 til 6 måneder.

Revira lagres tørt og ikke i nærheten av streke strømkilder, for eksempel tekniske rom. Kan lagres i inntil 2 år uten å miste effekt.

Inneholder:
2 liter granulat.

Spesifikasjoner

Fraktvekt 1,3 kg
Merke

Revira

REVIRA HJORTEVILT 2L AVSKREKKINGSMIDDEL
395,-